خورشيد

خورشيد

ساختار شيميايي

خورشيد در درجهٔ نخست از عنصرهاي هيدروژن و هليم ساخته شده‌است. اين عنصرها به ترتيب ۷۴٫۹٪ و ۲۳٫۸٪ از جرم خورشيد را در شيدسپهر مي‌سازند.[۷۰] در ستاره‌شناسي به همهٔ عنصرهاي سنگين تر فلز مي‌گوييم، فلزها سازندهٔ كمتر از ۲٪ جرم خورشيد اند. فراوان‌ترين اين فلزها عبارتند از: اكسيژن (نزديك به ۱٪ جرم خورشيد)، كربن (۰٫۳٪)، نئون (۰٫۲٪) و آهن (۰٫۲٪)[۷۱].

خورشيد تركيب شيميايي اش را از محيط ميان ستاره‌اي به ارث برده‌است؛ و خود هليم و هيدروژن هم به جاي مانده از هسته‌زايي مهبانگ اند. فلزها از هسته‌زايي ستاره‌اي پديد آمده‌اند. ستاره‌هايي كه دورهٔ تكامل خود را به پايان رسانده‌اند و مواد خود را به محيط ميان ستاره‌اي پيش از ساخت خورشيد بازگردانده‌اند.[۷۲] ساختار شيميايي شيدسپهر نمايانگر ساختار اساسي سامانهٔ خورشيدي است.[۷۳] البته از هنگامي كه خورشيد ساخته شده، بخشي از هليم و عنصرهاي سنگين از شيدسپهر گريخته‌اند براي همين هم اكنون شيدسپهر داراي هليم كمتري نسبت به گذشته دارد و عنصرهاي سنگين هم نسبت به پيش‌ستارهٔ خورشيد ۸۴٪ اندازهٔ گذشته را دارند. ۷۱٪ پيش‌ستارهٔ خورشيد از هيدروژن، ۲۷٫۴٪ از هليم و ۱٫۵٪ از فلزها ساخته شده بود.[۷۰]

در بخش‌هاي دروني خورشيد به دليل همجوشي هسته‌اي، هيدروژن‌ها به هليم دگرگون مي‌شوند. براي همين مي‌توان گفت دروني‌ترين بخش خورشيد نزديك به ۶۰٪ هليم دارد ولي درصد فلزها ثابت است. از آنجايي كه بخش دروني خورشيد تنها پرتوزايي مي‌كند و همرفتي ندارد (نگاه كنيد به بخش ناحيهٔ تابشي در بالا) براي همين هيچ‌يك از ميوه‌هاي همجوشي در هسته به سوي بالا و شيدسپهر نمي‌آيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۲:۰۶ | مريم
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
خورشيد
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان